Соопштенија

СВЕТСКИ ДЕН НА ВЕТЕРИНАРНАТА ПРОФЕСИЈА

објавено на 26.04.2024

повеќе

ОДРЖАН ВТОРИОТ СЕМИНАР ОД ОБЛАСТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ВО БИТОЛА

објавено на 20.04.2024

повеќе

Одржано 28-то редовно годишно собрание на ВКМ

објавено на 18.04.2024

повеќе

Потпишан договор за соработка помеѓу Ветеринарна комора на РСМ и Турската ветеринарно медицинска асоцијација

објавено на 17.04.2024

повеќе

28-мо годишно собрание на Ветеринарна комора на РСМ

објавено на 04.04.2024

повеќе

Втор семинар од областа на ветеринарната медицина со меѓународно учество

објавено на 01.04.2024

повеќе

Меѓународна недела на ветеринарните техничари - партнерство во заштита на здравјето на животните

објавено на 20.10.2023

повеќе

Светски ден за заштита на животните

објавено на 04.10.2023

повеќе

Месец на одговорно сопствеништво на домашни миленици

објавено на 11.09.2023

повеќе

Нови цени за активностите од јавен интерес за здравствена заштита

објавено на 01.07.2023

повеќе

Светски ден на ветеринарната професија

објавено на 29.04.2023

повеќе

Известување за одржување на еднодневна обука

објавено на 10.04.2023

повеќе

Прикажани од 1 до 12 (од вкупно 24 записи)