СВЕТСКИ ДЕН НА ВЕТЕРИНАРНАТА ПРОФЕСИЈА

29.04.2023

“Промоција на различноста, еднаквоста и инклузивноста во ветеринарната професија”

Светскиот ден на ветеринaрната професија, оваа година ќе се прослави на 29 април и ги слави напорите на ветеринарните професионалци и ветеринарните здруженија,  да се залагаат за правичност и еднаквост преку следното мото: “Промоција на различноста, еднаквоста и инклузијата во ветеринарната професија”.

РАЗЛИЧНОСТ
Различноста ги вклучува сите начини на кои луѓето се различни, различните карактеристики што ја прават една група или индивидуа различна од друга. Различноста вклучува раса и етничка припадност, социо-економски статус, родов идентитет, религија, јазик, возраст, брачен статус, ментална способност, физичка способност и  лица со попреченост.
Различноста е признавање дека секој глас на секоја личност е единствен. Вистинската различност бара подлабоко разбирање на секоја личност и создава работна сила со широк спектар на позадини и искуства.

ЕДНАКВОСТ
Еднаквоста се однесува на правични и чесни практики, кои обезбедуваат пристап, ресурси и можности за сите да успеат и напредуваат. Еднаквоста има за цел да им даде на сите исти можности за да бидат успешни.
На работното место, еднаквоста признава дека сите сме различни и тие разлики ги прават сите одлични.

ИНКЛУЗИЈА
Инклузијата е дефинирана како практика на негување и создавање средина каде што луѓето се чувствуваат добредојдени, почитувани, поддржани и ценети за целосно учество.
Инклузивната работна средина има за цел да ги натера сите вработени да учествуваат и да придонесат, без да се чувствуваат исклучени врз основа на нивниот идентитет . Исто така инклузивноста настојува да ги отстрани сите бариери, дискриминацијата и нетолеранцијата. Припадност значи  да се чувствувате ценети, почитувани, поддржани во професионалните, образовните и личните потфати.

Речено е дека „Различноста е факт, правичноста е избор, инклузијата е акција, припадноста е исход, а правдата е цел“.
Различноста меѓу членовите на ветеринарната професионална заедница, резултира во професија која ќе биде подобра и способна да одговори на разновидните и променливи потреби на општеството. Имањето различни гледишта на сите нивоа на организацијата ги подобрува финансиските резултати, организациските и тимските перформанси, иновациите и другите области на ветеринарната професија.

Пребарување