ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА ОБУКА

10.04.2023

Почитувани колешки и колеги,

Согласно препораките дадени од аудиотори на Европската комисија по спроведени мисии во нашата држава , а со цел зајакнување на националните капацитети , во коорганизација на АХВ, ФВМС и ВКМ планирано е во текот на 2023 година да се организираат три различни обуки.

      Во врска со ова  Ве известуваме дека  Факултетот за ветеринарна медицина Скопје, во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и Ветеринарната комора на Р.С. Македонија , ја организираат првата еднодневна обука за Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест. 

Обуката има за цел да го освежи знаењето на учесниците за рано препознавање и навремено дијагностицирање на овие болести, принципите на нивна контрола, целите и активностите на Програмата за авијарна инфлуенца, како и мерките за биосигурност при реализација на истата.

Обуката ќе се одржи во Предавална 1 на Факултетот за ветеринарна медицина Скопје во две групи од по максимално 50 учесници (вкупно 100 учесници) и тоа :

  • првата група на 10.04.2023 година (понеделник) од 8:30 до 15:30 часот  и
  • втората група на 11.04.2023 година (вторник) од 8:30 до 15:30 часот

Агендата Ви е дадена во прилог на мејлот.

Обуката е бесплатна и е акредитирана од Ветеринарна комора на Р.С. Македонија со 3 (три) бодови, а е наменета исклучиво за доктори по ветеринарна медицина кои работат во ВД  вклучени во извршување на активности од јавен интерес.

Регистрацијата за учество  ќе биде отворена до пополнување на бројот од 50 учесници на следните линкови:

Пребарување