Организациска структура

 1. д-р Димче Велковски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Скопје


 2. д-р Јасминка Серафимовска
  Oдборот на ветеринарна пракса – Скопје


 3. д-р Војислав Димитровски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Скопје


 4. д-р Мајрајнчо Ниновски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Скопје


 5. д-р Силвана Андреевска
  Oдборот на ветеринарна пракса – Скопје


 6. д-р Светла Дракуловска
  Oдборот на ветеринарна пракса – Скопје


 7. д-р Ивица Гицев
  Oдборот на ветеринарна пракса – Виница


 8. д-р Миле Јанков
  Oдборот на ветеринарна пракса – Штип


 9. д-р Далибор Трифуновиќ
  Oдборот на ветеринарна пракса – Кочани


 10. д-р Љупчо Шаклев
  Oдборот на ветеринарна пракса – Штип


 11. д-р Владимир Стојаноски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Битола


 12. д-р Ванчу Наумоски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Крушево


 13. д-р Златко Тековски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Битола


 14. д-р Сашко Георгиевски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Охрид


 15. д-р Борче Велевски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Битола


 16. д-р Јове Марковски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Битола


 17. д-р Сашо Ѓорѓиевски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Битола


 18. д-р Максуд Крлуку
  Oдборот на ветеринарна пракса – Дебар


 19. д-р Дарко Кузмановски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Тетово


 20. д-р Лазим Зурапи
  Oдборот на ветеринарна пракса – Тетово


 21. д-р Горан Рајчевски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Неготино


 22. д-р Димче Димитриевски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Велес


 23. д-р Сашо Ѓорѓиев
  Oдборот на ветеринарна пракса – Кавадарци


 24. д-р Атанас Абдулев
  Oдборот на ветеринарна пракса – Богданци


 25. д-р Бобан Малинов
  Oдборот на ветеринарна пракса – Струмица


 26. д-р Тони Димковски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Куманово


 27. д-р Стефан Јовчевски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Куманово


 28. д-р Томислав Аврамовски
  Oдборот на ветеринарна пракса – Куманово


 29. д-р Станко Смиленовски
  Одбор на вработени во фармацијата и индустриските капацитети– Скопје


 30. д-р Ацо Крстиќ
  Одбор на вработени во фармацијата и индустриските капацитети– Скопје


 31. д-р Игор Дракалски
  Одбор на вработени во фармацијата и индустриските капацитети– Скопје


 32. д-р Ксенија Илиевска
  Одбор на вработени во научно-образовни институции – Скопје


 33. д-р Кирил Крстевски
  Одбор на вработени во научно-образовни институции – Скопје


 34. д-р Елена Атанаскова Петков
  Одбор на вработени во научно-образовни институции – Скопје


ПРЕТСЕДАТЕЛ
д-р Жарко Михајлоски

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
д-р Рами Селмани

д-р Томислав Николовски

 • д-р Жарко Михајлоски
  Претседател на Ветеринарна Комора на Р.Македонија

 • Д-р Рами Селмани
  Потпретседател на Ветеринарна Комора на Р.Македонија

 • д-р Томислав Николовски
  Извршен директор

 • д-р Сашо Танасковски
  Претседател на Одбор на ветеринарна пракса

 • д-р Игор Цветановски
  Потпретседател на одборот на ветеринарна пракса, координатор на Секцијата за голема пракса

 • д-р Пандорче Тренкоска-Спасовска
  Потпретседател на одборот на ветеринарна пракса, координатор на Секцијата за мала пракса

 • д-р Никола Христовски
  Претседател на Одбор на вработени во фармација и индустриски капацитети

 • Проф. д-р Ромел Велев
  Претседател на Стручен Одбор

 • д-р Абдилазис Локмани
  Претседател на Одбор на вработени во државна администрација

 • Проф д-р Мирослав Ќосевски
  Претседател на Одбор на вработени во научно – образовни институции

Проф.д-р Ромел Велев, Претседател на Стручен одбор
д-р Димче Велковски, Oдборот на ветеринарна пракса
д-р Димче Димитриевски,  Oдборот на ветеринарна пракса
д-р Сашо Ѓорѓиев, Oдборот на ветеринарна пракса
д-р Марјанчо Ниновски, Oдборот на ветеринарна пракса
д-р Саша Пачковски,  Oдборот на ветеринарна пракса
д-р Максут Крлуку, Oдборот на ветеринарна пракса
Проф. Д-р Панче Дамески, Одбор на вработени во научно-образовни институции
Проф.д-р Фејзула Фејзулаи, Одбор на вработени во научно-образовни институции
д-р Станко Смиленовски, Одбор на вработени во фармацијата и индустриските капацитети
д-р Ванчо Новоселски, претставник на Агенција за храна и ветеринарство


Проф.д-р Владимир Петков, Претседател на Судот на честа
д-р Горан Рајчевски
д-р Јане Атанасов
д-р Денис Османов
д-р Јасминка Серафимовска

д-р Перо Божиновски

Заменици на обвинителот:
Д-р Лазим Зурапи
Д-р Ѓорѓе Атанасов

д-р Рамис Асани
д-р Никола Симоновски
д-р Дарко Кузмановски

Пребарување