Дома
       Македонски   Albanian   English

Организација

Тела на комората

Како до лиценца ?

Како до лиценца ?

Акредитирани курсеви

Акредитирани курсеви

Events Calendar

M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Latest Events

No events

Events Legend

ЕВРОПСКИ ДЕН ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ Print E-mail

ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА - Скопје
16 ноември 2012
од 12.00 до 14.00 часот

 

Покана со агенда

Флаер (македонска верзија)

Флаер (албанска верзија)

 
ВОВЕД Print E-mail

Ветеринарната служба во своите почетоци беше организирана како Сојуз на друштва на ветеринарни лекари и техничари се до 1993 година, кога претседателството на седница одржана на ден 13.05.1993 година носи одлука со која Сојузот на друштвата на ветеринарни лекари и техничари се трансформира во Македонска Ветеринарна Комора. Комората е организирана како професионална  организација на ветеринарните стручњаци во државата,  вработени во сите сегменти на ветеринарната служба. Како таква,  Македонската Ветеринарна Комора успешно дејствува во унапредувањето на ветеринарната професија и улогата на ветеринарните професионалци  во ветеринарниот сервис на државата. Со измените на Законот за ветеринарно здравство од 2007 и Статутот на Комората донесен на Собрание на ден 13.09.2008 година името на Македонската Ветеринарна Комора се менува во Ветеринарна Комора на Република Македонија и темелно се зајакнува нејзината позиција и улогата како институција со Јавни овластувања добиени од страна на државата, кои за цел имаат заштита и унапредување на стручните, научните и економските интереси  на докторите по ветеринарна медицина преку регистрација, лиценцирање, контрола на работата на ветеринарните стручњаци и нивна  континуирана едукација. На овој начин се надеваме дека  ќе се создадат услови ветеринарите во нашата држава да го добијат заслуженото место и позиција,  како и нашите колеги во Европа кон која искрено тежнееме.

 

Ветеринарна комора на Р. Македонија

 


Договор помеѓу ветеринарни друштва и одгледувалишта   

Барање за лиценца   

Известување за лиценца за работа 

Известување за чланарина

 

Најави се


Lost Password?
No account yet? Register